Temel İşlemler

BulutPress içerik yönetim sistemini anlamak ve öğrenmek için buradan başlayabilirsiniz. Panelin genel görünümünü tanıma, ana sayfa güncelleme ve yeni bir sayfa ekleme gibi temel işlemleri anlatıyoruz.

  1. Yeni Bir Sayfa Oluşturma
  2. Var Olan Sayfayı Silme
  3. Kolay Yönetim Paneli Nedir?