İnternet Ağlarının Tarihi

web tasarım İnternet Ağlarının Tarihi

Tim Berners-Lee bir bilgisayar uzmanı. Londra da doğdu ve ailesi de ilk bilgisayarlar üzerinde çalışmalar yapmış bilgisayar uzmanlarıydı.

Tim Berners-Lee büyürken trenlerle ilgiliydi ve odasında bir tren yolu modeli vardı. Kendi anlatımıyla:

Trenleri kontrol etmek için bazı elektronik makineler yaptım. Daha sonra trenlerden çok elektronikle ilgilenmeye başladım. İleriki zamanlarda, üniversitedeyken eski bir televizyon setinden bir bilgisayar yaptım.

Oxford'dan mezun olduktan sonra CERN'de, büyük bir parçacık fiziği laboratuvarında yazılım mühendisi olarak çalışmaya başladı. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları bu laboratuvardaki cihazları kullanmaya gelirdi. Tim Berners-Lee bilgi paylaşımı konusunda biddi bir sorun olduğunu fark etti.

web tasarımlarından önce bilgi paylaşımı zordu

O günlerde farklı bilgisayarlarda, farklı bilgiler vardı ve bunlara ulaşmak için farklı bilgisayarları açmanız gerekirdi. Ayrıca bazen her bilgisayar için farklı bir program öğrenmek zorunda kalırdınız. Çoğu zaman bu bilgileri insanlar almak çok daha kolaydı.

Tim bu problem için bir çözüm bulduğunu düşündü. Zaten milyonlarca bilgisayar birbirine hızla gelişen internetle bağlıydı ve Tim Berners-Lee hypertext denilen bir teknoloji ile bilgi paylaşabileceklerini fark etti.

1989 Mart ayında Tim internet ağında ne olabileceğine dair görüşlerini "Information Management: A Proposal" isimli bir belgede topladı. Tim'in ilk teklifi hemen kabul edilmedi. Aslında o zamanlardaki patronu Mike Sendall bu belge için "belirsiz ama heyecan verici" tanımını kullandı. Ağ fikri hiçbir zaman resmi bir CERN projesi olmadı ama Mike, Eylül 1990'da bunun üzerine çalışması için Tim'e zaman verdi. Tim, Steve Jobs'un ilk ürünlerinden biri olan NeXT bilgisayarını kullanarak çalışmaya başladı.

Ekim 1990'da Tim 3 temel teknoloji geliştirdi. Bunlar günümüzde de internet ağlarının temelini oluşturuyor.

tim berners-lee web tasarımlarının temeli HTML geliştirdi

  • HTML: Hyper Text Markup Language. İnternet ağları için biçimlendirme dili.
  • URI: Uniform Resource Identifier. İnternetteki her bir kaynağı tanımlamak için kullanılan bir çeşit "adres". URL olarak da ifade edilebilir.
  • HTTP: Hypertext Transfer Protocol. İnternet genelindeki bağlantılı kaynaklarına erişim sağlar.

Tim Berners-Lee ayrıca ilk web sayfası düzenleyicisi/tarayıcısını (WorldWideWeb.app) ve ilk web serverını (httpd) yazdı. 1990'ın sonunda ilk web tasarımı açık internete sunuldu ve 1991'de CERN dışındaki insanlar bu yeni web topluluğuna davet edildi.

İnternet gelişmeye başladıkça Tim bunun gerçek potansiyelinin yalnızca herkes tarafından herhangi bir izne ihtiyaç duymadan veya para ödemeden ulaşılabilir olmasıyla açığa çıkabileceğini fark etti.

Eğer teknoloji şahsi ve yalnızca benim kontrolümde olsaydı, muhtemelen asla zincirlerinden kurtulmazdı. Bir şeyi kontrol ederek aynı zamanda onun evrensel olmasını sağlayamazsınız.

web tasarımları tüm dünyadan insanlara ulaşmanızı sağlar

Tim ve diğerleri temel kodların sonsuza kadar telifsiz olması kararını desteklediler. Bu karar Nisan 1993'te duyuruldu ve bu karar daha önce görülmemiş bir yaratıcılık, birlik ve yenilik ateşi yaktı. 2003'te şirketler çalışmaları için telif hakkı politikasına bağlı yeni web standartları geliştirdiler. 2014'te dünyada iki üç insanın kullandığı internetin 25. yılı kutlandı.

Tim 1994'te CERN'den Massachusetts Teknoloji Enstitü'süne geçti ve burada W3C'yi, açık web standartları geliştiren topluluğu kurdu. Tim Berners-Lee hala W3C'nin yöneticisi olarak kabul ediliyor.

Bu web topluluğu şu an teknoloji sektörünün ötesine sıçrayan bazı devrim niteliğinde fikirler üretti.

  • Merkezileşme: İnternette herhangi bir şey paylaşılması adına bir merkezi otoriteden gelen izne ihtiyaç yoktur. Bu aynı zamanda rastgele sansür ve gözetim için de geçerlidir.
  • Ayrım yapmama: Eğer ben belirli bir kalitedeki hizmet için para ödersem ve sen bu kalitede veya daha yüksek kalitede bir hizmete para ödersen, ikimiz de aynı seviyede iletişim kurabiliriz. Bu eşitlik prensibi ağ tarafsızlığı (net neutrality) olarak da tanımlanabilir.
  • Aşağıdan yukarıya tasarım: Uzmanlardan oluşan küçük bir grup tarafından yazılan ve kontrol edilen kodlar yerine mümkün olan maksimumum katılımı ve deneyimi destekleyen, herkes için genel bir geliştirme yazıldı.
  • Evrensellik: Herkesin internette istediğini yayınlayabilmesi için, insanlar hangi kültürel ve politik inanca sahip olurlarsa olsunlar, hangi donanımı kullandıkları önemli olmadan, geliştirilen bütün bilgisayarlar birbirleriyle aynı dili konuşuyor olacaklar.
  • Fikir birliği: Evrensel standartların çalışabilmesi için herkesin bunları kabul etmesi gerekiyor. Tim ve diğerleri bu fikir birliğini sağlayabilmek adına herkese W3C'de yürütülen şeffaf bir süreçle standartlar oluşturduklarını bildirdiler.

herkesin interneti kullanabilmesi W3C sayesinde mümkün oldu

2009'da Tim Berners-Lee dünya genelinde web temellerini belirledi. Bu web temelleri açık internet ağını geliştiriyordu. Bu sayede herkesin birbiriyle bağlandı kurması, seslerini duyurması ve katılımın git gide artması mümkün hale geldi.

Tarih: 2018-04-22 23:39 - 2 yıl 5 ay önce

Akıllı Telefonların Tarihi

Akıllı Telefonların Tarihi

E-Ticaretin Tarihi

E-Ticaretin Tarihi